Skip to content

ЗЕЛЕН ПАЗАР

Реконструкцијата и адаптацијата се состои од три сегменти:

a)Реконструкција на постојните објекти со цел модернизирање на зградата.

б)Дислокација на зелениот пазар од источна страна.

в)Реконструкцијата и адаптацијата на зградата од јужна страна.

Конструкцијата има димензии 55.66m во должина, 36.3m во ширина , 6.2m на висина на надворешната површина и површина од 2020m².

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година:              

Реконструиран во 2011