Skip to content

БЕРЛИНСКИОТ МОСТ

“Berliner Brücke” лоциран во Хале-Германија, првобитно бил изграден во период од 1914-1916год. Застарениот мост бил заменет со нов, чија изградба започнала во 2004год. и завршила во 2006год. Овој мост претставува висечки мост со превртена Y кула. “Berliner Brücke”е 20.2m широк со должина на протегање од 171m. Висината на кулата изнесува 73.45m додека должината на висечките кабли е од 43m до 96m.

Локација:          

Хале, Германија

Година

2004-2006