Skip to content

PAG BRIDGE

Армирано бетонскиот мост се наоѓа на островот Паг во Хрватска. Мостот бил целосно реконструиран поради големите оштетувања предизвикани од корозија на арматурата. Овој мост над теснецот Фортика ја обезбедува фиксната патна врска од копното до островот Паг.Вкупната ширина на мостот е 301m со висина од 9m. Најголемиот распон изнесува 201m.

Локација:          

Паг, Хрватска

Година:              

Реконструиран во 1999