Skip to content

GABLENZBRÜCKE

Стариот “Gablenz Brücke”доминирал во урбаниот пејзаж во центарот на Кил во Германија од 1910год. Поради зголемувањето на обемот на сообраќајот, во 2009год. мостот бил заменет од 340 метарскиот долг челичен мост. Мостот се состои од еден лак преку железничка пруга со пристап од две страни. Потпорните столбови и потпорите кои вклучуваат скалила и рампи за лицата со хендикеп, ја дефинираат структурата на двата краја. Новата структура претставува инспиративна замена за старото обележје на градот.

Локација:          

Кил, Германија

Година:              

2007-2009