Skip to content

ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ СКУЛПТУРА

Скултурата Васил Чакаларов е со околу 5m висина и должина од 8m. Целата скулптура е направена од бронза со дебелина од околу 7mm. Скултурата е поставена на постамент која е приближно 1.7m во висина и видливи димензии од 325cm ширина и 750cm должина. Целата скулптура стои на две точки: на мантијата на коњаникот и предната десна нога на коњот.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2012-2013