Skip to content

ТРЕНД ПЛУС 3

Проширувањето на ресторанот е планирано да се направи на приземјето од двете страни на постојаната зграда. Продолжените распони во двете насоки се: A=10.95m и B=25.85m. Висината на продолжените столбови е H=3980mm.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2019