Skip to content

ФАБРИКА ИНГ-ЛУЛИ

Овие објекти се лоцирани во близина на градот Струга. Капацитетите се наменети за производство на течни производи на сув малтер и HPS, како и за дистрибуција на готови производи. Покрај главните објекти има и помошни објекти како што се административна зграда, работилници, дворна површина и трафостаница. Вкупната бруто површина на сите објекти изнесува 7372m². Искористени се 600 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Струга, С. Македонија

Година

2008-2010