Skip to content

ДАНИЕЛ РУХТИ

Објектот има две единици, фабрика за производство на столарија и административен / канцелариски простор. Максималните димензии во основа на објектот се 88.8m / 40m со максимален нагиб од 6.53. Производствениот погон формира целина од 40m x 78.4m, од 3136m². Административниот простор формира целина од 40mx 10m или 400m². Искористени се 120 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2013-2014