Skip to content

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ТЕАТАР

Покривната челична конструкција е дел од новиот Театар во градот Тетово и се состои од три одвоени челични структури. Најголемата се наоѓа на кровот со димензии од 12.8m x 11.3m и тежина од 15.7тони. Останатите две се со димензии 11.8m x 10.3m и тежина од 9тони, и 5.4m x 5.4m и тежина од 2тони.

Локација:          

Тетово, С. Македонија

Година

2019