Skip to content

АТРИУМ РЕМ ЦЕНТАР

Атриумот во РЕМ ЦЕНТАР во Тетово е во форма на дијамант. Неправилните форми ги одредуваат димензиите кои варираат од 14m до 17m ширина, и 21m до 23m должина. Пресекот варира по должината на атриумот. Вкупната тежина на челичната структура изнесува 23 тони.

Локација:          

Тетово, С. Македонија

Година

2012-2013