HOCHMOSELBRÜCKE

MOSELLE BRIDGE

Високиот “Moselle Bridge” е главен нов патен мост кој ја поминува долината на Мозел на југ од Урзик и на север од Зелтинген-Рахтиг во Рајнската област-Пфалц во Германија. Овој дизајн на мост бара 1702.4m долг челичен кутиест профил што се протега преку реката на максимална висина од 158m. Ширината на мостот изнесува 29m со цел да овозможи сообраќај на четири сообраќајни ленти. Десет монолитни столбови направени од бетон претставуваат потпора на мостот, нивната висина варира помеѓу 15 и 150m.

Локација:          

Мозел, Германија

Година

2011-2018