Skip to content

MÜLHEIM BRIDGE

“Mülheim Bridge” во Келн претставува висечки мост на реката Рајна во Западна Германија. Мостот има главен распон од 315m. Мостот бил првобитно завршен во 1929год. Од 14-15-ти Oктомври 1944год. мостот бил оштетен и надвор од употреба, но бил обновен помеѓу 1949 и 1951год. Најпосле бил реконструиран во 2019год. за да ги задоволи моменталните барања за сообраќај. Мостот бил обновен помеѓу 1949 и 1951год. и тој ја поврзува градската област Рајна од западната страна на реката со Милхајм од источната страна.

Локација:          

Келн, Германија

Година:              

Реконструиран во 2019год.