Skip to content

KLIMAHAUS 8°OST

“Klimahaus Bremerhaven 8° East” претставува научна изложбена сала во Бремерхафен– Германија. Се наоѓа во стариото пристаниште и е дел од Хавенвелтен. Формата наликува на брод. Нејзините четири изложбени области опфаќаат околу 18800m².Зградата со должина 125m и ширина од 82m е составена од два составни делови. Тешката челична конструкција со тежина од 1200 тони се поистоветува со големината на елементите од бродоградба. Klimahaus претставува зграда која нуди уникатно искуство.

Локација:          

Бремерхафен, Германија

Година

2005-2009