Skip to content

EXPANDA

Објектот е лоциран во индустриска зона Визбегово. Објектот се состои од две целини: складиште и канцеларии со севкупна површина од 2376m² од кои 1512m² припаѓаат на складиштето, додека 432m² на канцелариите кои се на две нивоа, на тој начин севкупна површина на канцелариитепретставува 864m². Вкупната тежина на челичната конструкција изнесува 130 тони.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2012-2013