Skip to content

DALBRO OVER FUNDER ÅDAL

Мостот преку долината во Скендерборг-Данска е најголемиот мост на новиот автопат А66. Биле применети неколку решенија на мостот, како што се поставување на две челични A-рамки,кои се всушност две цевки со 50m должина и дијаметар од 1400. Вкупната должина на мостот изнесува 727m, со 3.5m до 3.9m висина. Количината на челик што се користи за завршување на структурата е 3600 тони, како и 970 тони челик за преднапрегање.

Локација:          

Скендерборг, Данска

Година

2009-2010