Skip to content

АД ОРАНЖЕРИИ

Објектот е лоциран во село во близина на градот Ресен, Северна Македонија. Халата е наменета за производство на тули со распоред на димензии од 60m x 132m. Полиуретански панел е вграден како кровна облога. Халата има ѕид од тула од надворешна страна. Вкупна бруто површина на овој објект изнесува 11000m² и искористени се 450 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Ресен, С. Македонија

Година

2008