Skip to content

STÖRBRÜCKE ITZEHOE

Извонредниот мост се наоѓа на автопатот А23. Мостот е 1160m долг и поделен на два дела крајбрежен мост Југ (452.3m) и Север (582.5m). Поделен е на осунаесет полиња. Во средишниот дел поставен е челичен лак со висина од 22m. Архитектонски добро дизајнираните елементи и даваат на конструкцијата уникатен изглед што лесно се вклопува во низината. Во конструкцијата биле вметнати 2846 тони челик при изградба.

Локација:          

Ицехо, Германија

Година:              

2006-2009