Skip to content

ФАБРИКА ПЕКАБЕСКО

Овој објект е лоциран во село во близина на град Скопје. Магацинот за преработка на месо и дистрибуција на месни производи е поделен на четири единици. Носечката структура на градбата е челичен кров поставен на армирано-бетонски столбови. Вкупната бруто површина на објектите изнесува 20000m². Искористени се 1000тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2009-2012