Stokuca

Услуги

Нашиот тим на инженери е организиран во следнива организациона структура:

 • Проектирање и Оддел за Истражување и Развој,
 • Производство – Оддел за контрола на производството,
 • Оддел за изработка и монтажа.

Нашиот тим ги координира и покрива сите фази и активности на еден проект, од планирање до изградба.

Нашите инженери се овластени во согласност со одредбите на "Комората на овластени инженери и архитекти" за:

 • Проектирање, А категорија,
 • Ревизија, А категорија,
 • Изведба А категорија,
 • Надзор, А категорија.

Нашата фирма има лиценца во согласност со одредбите на "Комората на овластени инженери и архитекти" за:

 • Проектирање, А категорија,
 • Ревизија, А категорија,
 • Изведба, Б категорија,
 • Управител на градба, А категорија,
 • Надзор, А категорија.

Во согласно со нашите способности и знаењето од областа на Законот за градежништво и урбанизам, исто така нудиме помош или управување и координација на сите активности и процеси за добивање на градежна дозвола.

Комбинирајќи го сето знаење, искуството, тимската работа и нашите партнери, можеме да понудиме целосно инженеринг, проектирање и изградба.

 
Вие сте тука: Дома Услуги