Stokuca

"Thyratalbrücke” – Германија

"Thyratalbrücke" со своите 1 115m, е најдолгиот мост на автопатот А38. Се протега во областа “Mansfeld-Südharz” - Германија. Коловозот се протега во височина од 40m. Потпорниот столб и носечката исполна се рамни. Носечките столбови со Y-форма и максимална висина од 35m имаaт полн попречен пресек. Челикот кој се монтираше со помош на лансирачка рампа со методи на лансирање е всушност целосна структура со отворен пресек. Висината на челикот е преку 4m а длабочината на целата градба е константна 4.65m.

301 01

01 Thyratalbrucke

Погледни PDF цртеж

2002 - 2005