Stokuca

Мост на островот Паг- Хрватска

Овој армиранобетонски мост се наоѓа на островот Паг - Хрватска. Мостот беше темелно реконструиран поради тешки штети предизвикани од засилена корозија на арматурата. Мостот над Фортика теснецот преставува фиксна врска на главното копно со островот преку вода. Вкупната должина на мостот е 301m со висина од 9m. Најголемиот распон изнесува 201m.

01 pag most

02 pag most

Погледни PDF цртеж

Реконструиран во 1999