Stokuca

"Berliner Brücke" - Хале, Германија

Berliner Brücke” во Хале - Германија , бил изграден со помош на француски затвореници во 1914-1916 година. Од 2004 година започнува неговта реконструкција која трае се до 2006 година. Ова е висечки мост со превртена Y-кула. “Berliner Brücke” има висина од 20.2m а најдолго растојание од 171.0m. Висината на кулата е 73.45m а должината на висечките кабли е 43.0–96.0m.

03 berliner brucke

04 berliner brucke

Погледни PDF цртеж

2004 - 2006