Stokuca

"Elbebrücke"-Риза, Германија

Mостот на реката Елба во Риеса датира од 1839 година и е комбинација на патен и железнички мост кој се наоѓа на линијата Лајпциг - Дрезден - Германија. Има должина од 346.6m и најдолгиот распон е од 101.4m. Носечката структура на овој мост е составена од челична решетка со шест отвори. Челичната конструкција е составена од едно парче од вкупно 1 900t челик, поставени на место со помош на дигалки. Главните носачи се поврзани со анкери и со армирано бетонска плоча.

Riesa

Riesa

Погледни PDF цртеж

1998 - 2001