Stokuca

Сигурност за квалитет

За да обезбедиме висок квалитет, навремени услуги и со тоа ги задоволиме потребите и желбите на нашиот Инвеститор, имаме имплементирано ISO систем, вклучувајќи ги и насоките (целите) за квалитет, за континуирано подобрување. OHSAS 18001:2007, EN ISO 9001:2008 и
EN ISO 14001:2004 TUV Aвстрискиот серификат.

Ова го достигнавме со детално комуницирање, како со нашиот Инвеститор така и внатрешно, со нашите вработени, со цел континуирано да го подобриме нашиот сервис, производите, процесот, Системот за Управување со Квалитет, методите и работната атмосфера, за да се осигураме дека секој Инвеститор ќе добие услуга со: највисок квалитет, договорена цена и навремена услуга.

 
Вие сте тука: Дома Профил на компанијата Сигурност за квалитет