Stokuca

Профил на компанијата

Со традиција, искуство и иновација градиме иднина.

Всушност, логото на оваа фирма е приказ на саќе од пчели, кое го симболизира тој развој со мултиплицирање на стабилна структура и продуктивна општествена хиерархија водена од мудроста, искуството и долгогодишната работа.

Нашата фирма е организирана по оваа шема.

 
Вие сте тука: Дома Профил на компанијата